РЕСТОРАНТ ИЗТОЧНА ПОРТА

Созопол, Милет 2А

тел.:089 549 1160